zondag 31 juli 2016

STILTE


door de klanken heen
het denderen van de trein
het snerpen van de kettingzaag
door het gezoem van de mug
en het getjilp van de vogels heen
luisteren 
voorbij de ooit gehoorde stemmen
voorbij de golven en de wind
luisteren
naar de harteklop
van wat is


©margrietlenglet2016

zaterdag 30 juli 2016

INVITATIEbij deze nodig ik mij uit
als vriendin
als vijand
als kinderloze
als moeder
als buurvrouw
als onbekende
als zielsverwant
als afvallige 
als alleenstaande
als partner
bij deze nodig ik allen
in mij uit
voor het onalledaagse feest 
van de vereniging 
van wezenlijke eenheid


©margrietlenglet2016


vrijdag 29 juli 2016

SALOME


voorbij welke sluiers
moet ik nog dansen 
nu ik de gouden van opsmuk
heb afgelegd en
de kameleontische van inschikking
heb opgegeven
voorbij welke sluiers
moet ik nog dansen

de voile van angst
blijkt vluchtig ongrijpbaar
in het moment van bevrijding
omhult hij me weer
de floers van illusie
is intussen onvindbaar 
maar even vertrouwd 
als een warme mantel


voorbij welke sluiers
moet ik nog dansen
voordat ik mij
puur en kwetsbaar toon


©margrietlenglet2016


 donderdag 28 juli 2016

ZONDER WEERSTANDals de verrukking 
van het uitzicht over de vallei
vergeten is
de zoete bramen ook
als alleen de zweetdruppels
van de beklimming
en de schrammen van het plukken
nog herinnerd worden
verlang ik voor altijd
te wandelen in
vlak windstil land
zonnig met schaduw
waar ik ongeschonden
zonder ademgebrek
van laagstammige bomen
de vruchten kan oogsten


©margrietlenglet2016


woensdag 27 juli 2016

GETUIGENISkrampachtig 
verlang ik
de ziel te raken
door het harnas van 
grote woorden en 
theatrale daden heen

verbeten onvolmaakt
wil ik daar komen 
waar alleen liefde is
en taal gebruiken 
als deur naar het hart
maar ik vind louter
schamele woorden
gedrenkt in angst©margrietlenglet2016

dinsdag 26 juli 2016

ALZHEIMERhaar rijzige gestalte
waarmee ze ooit voor de klas stond
was als een wilgentak kromgebogen
haar handen in haar schoot
streken haar rok glad 
en verkreukelde hem weer
onophoudelijk
haar ogen keken nergens naar
zij spiegelden geen ziel

elke aai over haar bol
ontving ze dankbaar
zo ook haar pap en haar appelmoes

'als gij niet wordt als kinderen'
dacht ik even
maar zo gelaten afhankelijk
zijn kinderen niet


©margrietlenglet2016maandag 25 juli 2016

BALANS


de ene voet
schuift aarzelend
voor de
andere voet
en zoekt
houvast
op de smalle balk
van de eigenliefde

wiebelend en tevergeefs
trachten de passen
links de aantrekkelijke afgrond
van toegeeflijke verwennerij
rechts de peilloze diepte
van rigide strengheid 
te vermijden


©margrietlenglet


zondag 24 juli 2016

TAAL


vijand
grens
eigen, 
strijd
oppositie

oorlogstaal die
tot oorlog leidt, 
tot actie en stoere daadkracht
die angst verdringt

alsof we heimelijk
bang zijn van
omarming
troost
ander
zorg 
nabijheid


©margrietlenglet 

zaterdag 23 juli 2016

NIET-WETEN


laat het stormen 
in mijn brein
laat mijn gedachten bewegen
in het doolhof van mijn ideeën

als Theseus zonder
Ariadnes draad
de weg begerig zoeken
vol vertrouwen
niet rekenend op
een zekere uitkomst


©margrietlenglet

vrijdag 22 juli 2016

TWEESPALT


als het onweer is uitgeraasd
hoor ik de eenzame vogel
onverstoorbaar opgewekt fluiten
tegen de sombere wolken

hij maakt me aan het huilen
om al de verlorenen
die louter het loze gezang
van zalvende woorden en 
zinloze wapens horen


©margrietlenglet

woensdag 20 juli 2016

ZOMERAVOND


ze schieten voorbij
als donkere vellen papier
kortstondig wapperend
tegen de nachtgrijze lucht
ze slaan kortstondig
gaten in de volle maan
met het geluid
van een striemende zweep
zou je denken
maar ze zijn stil
geruisloos in hun
schielijke vlucht
de vleermuizen©margrietlenglet

dinsdag 19 juli 2016

WAT NU


de plicht riep hem
elke ochtend
elke middag
elke avond
als een verbeten muezzin
tot zijn laatste adem 
riep de plicht

maar de muezzin
heeft vele kindertjes
die niet van stilte houden
en nu de kans schoon zien
om te roepen en te roepen
en zo het zielsverlangen 
ongehoord te laten


©margrietlenglet

maandag 18 juli 2016

LOPENna de eerste stap
komt de 
eerste stap
want waar
ik wandel
is mijn ongebruikte weg

al gaan er duizenden
naast mij
ik ben de enige
op mijn pad

op mijn schreden 
kan ik niet keren
zij zijn gedaan
zij zijn voorbij

elke eerste stap
verandert 
het spoor

 


@margrietlengletzondag 17 juli 2016

LEEG


het water is
waar het land begint
het land begrenst
de hemel niet
de lucht valt
in de zee

een enkele struik
geeft diepte aan
de grijze aarde
een witte vogel
verkent de hoogte

meer ruimte
verlang ik niet


©margrietlenglet

zaterdag 16 juli 2016

KEERDICHT


onbevangen volmondig vrijmoedig
wil ik spreken van

liefde

onbeschroomd openlijk
de angst wegnemen
die we dagelijks voeden
door suggestieve verificatie
controle en maakbaarheid
openlijk onbeschroomd
van 

liefde

spreken wil ik
vrijmoedig volmondig onbevangen 

©margrietlenglet

 

vrijdag 15 juli 2016

KALM


een enkel getjilp
een zoemende mug
ver weg een sirene
in mij
geroezemoes
gekrakeel
wel niet toch maar
welke stap waarheen
hoe te gaan en wanneer
wel niet toch maar

en dan
stilte
stilte

de stilte volgen en
niet weten


©margrietlenglet

donderdag 14 juli 2016

OP DE BOERDERIJ


niet voederen a.u.b.
staat op het bordje bij
beest jaloezie 
en monster verongelijktheid

niet voederen a.u.b.
zonder aandacht en 
zonder woorden
sterven zij een zachte dood©margrietlenglet

 
 

dinsdag 12 juli 2016

FLOPmediterend
schiet ik tekort
als huishoudster
poetsend
faal ik
als jurist
schrijvend
dans ik niet
dansend 
misluk ik 
als kokkin
maar stralen
stralen
kan ik 
altijd©Margriet Lenglet

zaterdag 9 juli 2016

PENSIOENeven jong 
als veertig jaar geleden
beziet hij 
het achtergelaten spoor
dat
bezaaid wordt met bloemen
gemarkeerd met flessen wijn

woorden en omhelzingen 
beschrijven het zand
dat hij energiek deed opwaaien
de bruggen die hij bouwde en sloopte
de gaten die hij vulde
om gedreven zijn doel te bereiken 

dit spoor, zijn spoor
onherhaalbaar 
verlaat hij weemoedig
licht tegenstribbelend 

schoorvoetend gaat hij 
op zoek
naar nieuwe wegen


©Margriet Lenglet

donderdag 7 juli 2016

WEZENals de regen
die nog niet valt
als de wind
die niet weet
waarvandaan te waaien
als de zon
die verzengend schijnt
of zich angstvallig verbergt
zo wispelturig
zo wisselvallig
zo veranderlijk vrij
wil ik zijn©Margriet Lenglet

woensdag 6 juli 2016

DE HANDDOEKweggegooid
afgedankt
na 45 jaar trouwe dienst

ooit begon ik trots
als symbool
van zelfstandig wonen
en werd ik
fier om de schouders gedragen
na de roeitraining
ik reisde mee
in de fietstas van de geliefde
en later naar de camping 
waar ik zorgde
voor het drogen van de kindjes
gaandeweg moest ik plaats maken voor
dikkere en gekleurde exemplaren
en de laatste jaren heb ik gesleten
als dweil
nu verdwijn ik
na een lang leven als handdoek
in de vuilnisbak

weggegooid
afgedankt
na 45 jaar trouwe dienst ©Margriet Lenglet

dinsdag 5 juli 2016

TROOSTzij is als 
een trouwe bediende
zij benoemt zichzelf niet
noch klopt zij zich op haar borst
zij leent haar sterke armen
spreekt een enkel woord
dient de maaltijd vanzelf op
veegt onmerkbaar een traan weg

zij cijfert zich weg
voor wie haar behoeven
bescheiden is zij

ware troost 


©Margriet Lenglet
 

maandag 4 juli 2016

POWER CUTalsof de kabel bruusk
is stuk getrokken
lijkt de verbinding
tussen pen en ziel pardoes
verbroken
geen stroom voor handen
de binnenwereld blijft onverlicht
het schrijven valt stil

ik kan lijdzaam wachten
op een bekwaam hersteller
of als goedwillende knutselaar
de draden lassen en hopen
op spectaculaire vonken


©Margriet Lenglet

 


 
 

zondag 3 juli 2016

WEERKLANK


ik word
in mijn woorden
zonder taal ben ik
ongekend
ongehoord ben ik
zonder luisteraar
en ongezien
zonder lezer
ik word 
in mijn woorden


©Margriet Lenglet

 

vrijdag 1 juli 2016

AANVAARDING


het gevulde glas 
wordt gretig
met beide handen
aangenomen
maar leeg
en gebroken
wordt het weggegooid
in plaats van
de scherven op te pakken
en er met tegenzinlijke pijn
een nieuw veelkleurig spectrum
in te ontdekken 


©Margriet Lenglet