vrijdag 24 februari 2017

JUBILEUMOEFENEN


Ik houd van het woord oefenen. 
Grappig woord: oefenen. Komt vast van 'oef ' als je het geprobeerd hebt, 'oef' als het gelukt is, 'oef ' als het niet gelukt is en je het nog eens wil proberen.


Ik gebruik oefenen ook vaak in therapie: nieuw gedrag hoeft er niet meteen te zijn, kun je oefenen.

Oefenen: leven is oefenen, oefenen om te gaan staan, om te lopen, te praten maar ook oefenen om te kijken en niet alleen oefenen om met je hersens te kijken maar ook met de ogen van je hart.  Oefenen om te horen en te luisteren. Oefenen in ander gedrag, oefenen in minder eten, oefenen in niet roken. Oefenen kan nooit mislukken en kan je steeds opnieuw doen.  Oefenen geeft ruimte. 'Oef' , dit was mijn eerste blog-oefening.


4 jaar geleden op 24 februari 2013 schreef ik mijn eerste bovenstaande blog.
Vanaf vandaag neem ik een blogpauze om mijn schrijven te heroverwegen.


oefening en
ijkpunt 
blauwe pen en
paarse pen schrijven
woorden tot beeld 
weinig woorden tot
sober beeld
versleten woorden tot
vertrouwd beeld
oude woorden tot
oorspronkelijk beeld
het blijft
oefenen

©margrietlenglet2017

naar mijn website 


donderdag 23 februari 2017

BEDRIEGELIJK


de eerste zon
al bijna warm
de vink slaat en
de specht roffelt
gelukzalig zegt men
dat moet wel voorjaar zijn

dan waait het hard
verdwijnt de zon
en wordt het koud 
groen wordt weer grijs
somber zegt men
dat moet wel herfst zijn

luister dan toch
de vogels weten beter

©margrietlenglet2017

naar mijn website

woensdag 22 februari 2017

LIEFDE


hij houdt van haar
of van hem
en zij houdt van hem
of van haar
en dat is
beproefde en gewaarmerkte
liefde
of een gekoesterde illusie
bewijs wordt althans
spaarzaam geleverd

immers de rivier stroomt
en is niet te vangen
absorbeert en voedt
en bewijst
haar bestaan
in haar vruchtbare oevers 

©margrietlenglet2017

naar mijn website

dinsdag 21 februari 2017

STILSTAND


laat het zo blijven
na de storm van geboren worden
de koestering van de wieg
laat het zo blijven

laat het zo blijven
na de eenzame wandeling
de warmte van de omhelzing
laat het zo blijven

soms verlang ik
stabiel en statisch 
onwrikbaar veilig
bewegingsloos dood
eerder dan
weifelend en wankel
onvoorspelbaar ongewis
wispelturig leven

©margrietlenglet2017

naar mijn website

maandag 20 februari 2017

KABAAL


geen vogel
geen auto
noch de wind
geen muziek
geen bladblazer
noch mijn adem

het zou 
stil
moeten zijn

maar
luid
gedragen zich
mijn gedachten
die de stilte
overmeesteren 

©margrietlenglet2017

naar mijn website

 

zaterdag 18 februari 2017

OVERZICHT


overijld 
wil ik
het lied gezongen hebben
bij het eerste akkoord
ongedurig
het boek geschreven hebben
halverwege de openingszin

jachtig nu
de draagwijdte verstaan
van het leven
dat zich ongehaast ontvouwt


©margrietlenglet2017

naar mijn website

vrijdag 17 februari 2017

BEWEGING


gezond 
heeft
de wandeling van gisteren
zich in mijn dijbenen
vastgebeten
de spieren bestaan nog
maar liever nog
word ik bewogen
door een boek 
op dezelfde schoot

©margrietlenglet2017

naar mijn website

donderdag 16 februari 2017

N.A.V. PATERSON


het zijn maar woorden
het zijn maar woorden
die mijn ogen volgen
het leven vormen 
en mij gestalte geven

het zijn maar woorden
die verscheurd door de tijd
mijn verleden beeld
laten verdwijnen
en ruimte maken
voor een lege bladzij


©margrietlenglet2017

naar mijn website

woensdag 15 februari 2017

VERWANTSCHAP


hooguit
een kwart van onze tijd
leefden we samen

vertrouwder dan wij
is er niet

hooguit
halve woorden
spreken wij
in dezelfde taal

verstaanbaarder
worden we niet

we zijn elkaar
tot hemd

nader nader

©margrietlenglet2017

naar mijn website

maandag 13 februari 2017

PRACHT


nu nog
is de sneeuw op zijn mooist
in de warme zon
nu nog

nu nog
fonkelt het stralende wit
tegen de donkergroene bomen
nu nog

en smeltend
vervaagt de winterse schittering

huiverend wacht ik het moment
dat ik 
nu nog
vergeten ben

©margrietlenglet2017

naar mijn website

zaterdag 11 februari 2017

RRRRAAAAARRRR


beter (als in gezond) 
is eigenlijk
minder slecht
want zou 
beter
meer goed zijn
dan is ziek
goed
en
zou je 
uiteindelijk
het beste
worden

©margrietlenglet2017

naar mijn website

vrijdag 10 februari 2017

OPERA


ik stapte door de spiegel
en verwisselde de heilzame stilte
voor een beroerde absurdistische opera

de eigengereide hoofdrolspelers 
klaagzongen onafgebroken
op muziek van
zoemende infuuspompen
en rinkelende po-deksels
uit de coulissen klonk hulpgeroep
terwijl een monotone stem
onbegrijpelijke cijferreeksen reciteerde
honderdtwintig over drie├źnnegentig
en achtendertig zeven

ik weigerde mijn rol
en vertrok met stille trom 

©margrietlenglet2017

naar mijn website

donderdag 9 februari 2017

(ON)ZEKER


de dood behoort tot de mogelijkheden
drie kwartier gedanst en langdurig gezongen
mijn zusjes aan de telefoon gehad
de dood behoort tot de mogelijkheden
vriendin gesproken en risotto gekookt
de krant gelezen en in een boek begonnen
de dood behoort tot de mogelijkheden

©margrietlenglet2017

naar mijn website

zondag 5 februari 2017

MISSIE


het verder lege huis
is de schulp
de schelp van stilte
met slechts het geruis
van eigen oren
of de zee

luider dan ooit 
klopt het hart
het weet van geen ophouden
en kent ook niet de weg 
naar de vervulling

geklonken op het zenbankje
beluister ik de leegte
in het verlangen
geroepen te worden
 

©margrietlenglet2017

naar mijn website

zaterdag 4 februari 2017

MOONLIGHT


de klatergouden tanden
de wolken van dope en crack
de dichtgeslagen deuren
doen uitzichtloos pijn

de aarzelende hand over het hoofd
de weggestreken druppel van de wang
de voorzichtige glimlach in de ogen
doen hoopvol huilen 

©margrietlenglet2017

naar mijn website


vrijdag 3 februari 2017

BASTA


witte mannen
met vreemde kapsels
dringen zich schreeuwend op

met hun luie tongen
kwakken ze vieze verhalen
in ontvankelijke breinen
van onmachtigen

zij, de onmachtigen
laten zich zonder geweten
de vuiligheid smaken
want zoeter is het 
aan te klagen 
dan zich slachtoffer te voelen 

©margrietlenglet2017

naar mijn website

donderdag 2 februari 2017

ELEGIE


als ik
het aarzelend geluid
van de schaarse auto's
hoor 
in het tere licht 
van de vroege ochtend
en het onbezorgde fluiten 
van de mezen
naast de restjes sneeuw
zing ik droevig
om het komen 
om het gaan

©margrietlenglet2017

naar mijn website

woensdag 1 februari 2017

PRIKPOST


vanaf de rechte houten stoel
heb ik benauwd uitzicht 
op een bakstenen muur
de stemmen rondom zijn gedempt
de bewegingen traag
't wachten is begonnen
't vonnis allang geveld

de deur gaat eindelijk open
nu zal ik er aan geloven

kom op, het is death row niet
ik hoef alleen maar 
bloed te laten prikken

©margrietlenglet2017

naar mijn website